Chính sách bảo mật

Trang web “Cách Nấu Ngon” ( https://cachnaungon.com ) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư. Bằng việc đăng ký sử dụng, khách hàng thừa nhận, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin người sử dụng và chỉ thu thập, lưu trữ, xử lý, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân theo các điều khoản sau đây:

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi khách hàng tạo tài khoản tại “Cách Nấu Ngon”, “Thông tin Cá nhân” có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng (nếu có)
 • Địa chỉ email
 • Số liên lạc
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Giới tính

Khách hàng chịu trách nhiệm gửi thông tin chính xác và cập nhật thông tin khi có thay đổi (xem thêm điều khoản dưới đây). Chúng tôi có quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin từ khách hàng.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân nếu được khách hàng tự nguyện cung cấp. Nếu khách hàng không muốn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý, chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ.

Nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba, chúng tôi giả định đã có sự chấp thuận từ bên đó để chia sẻ thông tin với chúng tôi.

Nếu khách hàng đăng ký tài khoản bằng tài khoản mạng xã hội hoặc liên kết tài khoản mạng xã hội với “Cách Nấu Ngon”, chúng tôi có thể truy cập thông tin khách hàng cung cấp và quản lý dữ liệu theo Chính sách Bảo mật này.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin Cá nhân thu thập từ Quý khách sẽ được sử dụng trong các phạm vi sau:

 • Cung cấp Dịch vụ: Đảm bảo cung cấp các dịch vụ đến Thành viên một cách hiệu quả.
 • Thông báo và Giao tiếp: Gửi thông báo về các hoạt động và trao đổi thông tin giữa Thành viên và “Cách Nấu Ngon”.
 • Bảo mật Tài khoản: Ngăn ngừa các hoạt động đe dọa tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
 • Hỗ trợ và Giải quyết vấn đề: Liên lạc và giải quyết với Thành viên về mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch tại “Cách Nấu Ngon”.
 • Nghiên cứu và Phát triển: Sử dụng Thông tin Cá nhân để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ, nhằm cải thiện trải nghiệm của Thành viên.
 • Chia sẻ với Đối tác: Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Thành viên với các đối tác của “Cách Nấu Ngon” để hỗ trợ mục đích đã mô tả ở Phần VI của Chính sách Bảo mật.
 • Tuân thủ Pháp luật: Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, và cơ quan công an điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật của khách hàng.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân. Quá trình thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý khách được thực hiện một cách phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách Bảo mật này.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

“Cách Nấu Ngon” sẽ duy trì lưu trữ thông tin mà chúng tôi thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng cung cấp thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng không còn hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ giữ và sử dụng thông tin của Khách hàng khi cần thiết để tuân theo nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thoả thuận của “Cách Nấu Ngon”. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hủy bỏ, thông tin cá nhân sẽ được xử lý và xóa bỏ khỏi hệ thống trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Cá nhân bằng cách sau đây:

 • Tự đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại mục thông tin cá nhân.
 • Liên hệ với Ban quản trị sàn qua email hỗ trợ: [email protected]

Khi cần thiết, “Cách Nấu Ngon” sẽ yêu cầu xác nhận mật khẩu khi đăng nhập để bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên khỏi truy cập trái phép vào hệ thống.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ban quản trị “Cách Nấu Ngon” cam kết bảo mật Thông tin Cá nhân của Thành viên theo các cam kết sau:

 • Bảo mật tuyệt đối Thông tin Cá nhân theo Chính sách Bảo mật của “Cách Nấu Ngon”.
 • Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến, bao gồm lịch sử giao dịch và thông tin chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn.
 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ Thông tin Cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba mà không có sự cho phép từ Thành viên, trừ khi có quy định khác trong Chính sách Bảo mật hoặc theo quy định của Pháp luật.
 • Trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc tấn công dữ liệu, Ban quản trị sàn có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi sự cố xảy ra.

ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Thành viên trong các trường hợp sau:

 • Bảo vệ Quyền lợi và An toàn: Khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Thành viên và đảm bảo an toàn giao dịch cho họ, cũng như theo yêu cầu của bên thứ ba có thẩm quyền.
 • Nghiên cứu và Giới thiệu: Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Thành viên với các công ty thành viên hoặc đối tác của “Cách Nấu Ngon” để nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, và dịch vụ mới. Trong trường hợp Thành viên không muốn chia sẻ, chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu bằng văn bản.
 • Yêu Cầu Pháp Lý: Tiết lộ Thông tin Cá nhân theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Sử Dụng Cookies: Sử dụng và cho phép đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khi Thành viên truy cập trang web.
 • Tổng Hợp Thông Tin: Tự động tổng hợp và lưu trữ thông tin trong tập tin lịch sử, bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về lượt click. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng và nghiên cứu hành vi Khách hàng, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cho Thành viên.

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Khi Khách hàng chia sẻ thông tin cá nhân, Khách hàng đã đồng ý với các điều khoản đã được mô tả. “Cách Nấu Ngon” đề xuất các nguyên tắc sau để bảo vệ Thông tin Cá nhân:

 • Bảo Mật Tài Khoản: Không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu ở những nơi dễ bị nhìn thấy hoặc nhận biết được.
 • Chọn Mật Khẩu An Toàn: Tránh chọn thông tin dễ đoán như tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc các ký tự dễ nhận biết.
 • Thoát Khi Rời Máy Tính: Đăng xuất hoặc đóng trình duyệt khi rời máy tính, đặc biệt khi sử dụng máy tính chung.
 • Thay Đổi Mật Khẩu Định Kỳ: Thay đổi mật khẩu khi nghi ngờ thông tin bị rò rỉ. Thông báo và yêu cầu hỗ trợ từ “Cách Nấu Ngon” khi cần thiết.
 • Chịu Trách Nhiệm Về Giao Dịch: Trong trường hợp sử dụng không ủy quyền hoặc có hành vi trái pháp luật, Thành viên chịu trách nhiệm và tổn thất theo quy định pháp luật.

 CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu Thành viên phát hiện rằng Thông tin Cá nhân của mình được sử dụng không đúng mục đích hoặc vượt quá phạm vi được thông báo trong Chính sách Bảo mật, Thành viên có quyền gửi khiếu nại qua email đến địa chỉ [email protected]. Chúng tôi cam kết phản hồi trong vòng 24 giờ để thảo luận và đưa ra phương án giải quyết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Thành viên nếu thông tin cá nhân ban đầu mà Thành viên cung cấp không chính xác.

Trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại, chúng tôi khuyến khích thương lượng và hòa giải để đạt được sự đồng thuận. Nếu vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bên tham gia giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

“Cách Nấu Ngon” có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào khi thấy cần thiết hoặc theo sự thay đổi của pháp luật, và sẽ thông báo trước thông qua việc đăng tải trên website hoặc gửi thông báo qua email. Việc sử dụng tiếp tục của Khách hàng sau những thay đổi được công bố sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các điều chỉnh. Các vấn đề khác chưa được đề cập trong Chính sách này sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, và chính sách này không làm mất đi bất kỳ quyền lợi nào của “Cách Nấu Ngon” theo các chính sách khác hoặc quy định pháp luật có liên quan.