Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên trang web “Cách Nấu Ngon” ( https://cachnaungon.com ), bạn tự nguyện chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ những quy định này trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký và Đăng nhập

Khi đăng ký tài khoản trên “Cách Nấu Ngon”, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Hãy chọn một mật khẩu mà không dễ dàng đoán được khi thiết lập tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không được tiết lộ cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền sử dụng cho người khác. “Cách Nấu Ngon” sẽ xem xét việc sử dụng dịch vụ bằng tài khoản và mật khẩu như là sự đại diện của chủ sở hữu, không phụ thuộc vào việc ai có thể sử dụng thông tin này.

Nếu phát hiện ai đó biết mật khẩu hoặc sử dụng nó mà không được phép, bạn cần thông báo ngay cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu hỗ trợ để cài đặt mật khẩu mới.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập trang web, “Cách Nấu Ngon” có thể thu thập và lưu trữ thông tin như thống kê quá trình truy cập và thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký. Các thông tin này bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho mục đích lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật theo yêu cầu.

Quy định nội dung trên trang web

Người sử dụng chịu trách nhiệm về nội dung mà họ gửi hoặc truyền qua trang web “Cách Nấu Ngon” và không được phép tạo ra bất kỳ sự phiền toái nào đối với “Cách Nấu Ngon”, khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và không sử dụng trang web để chứa thông tin quảng cáo, vi phạm luật và quy định của Chính phủ Việt Nam, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chứa thông tin khiêu dâm, kích động, hoặc phá hoại tính an toàn của trang web.

“Cách Nấu Ngon” có quyền hủy bỏ quyền sử dụng trang web đối với người vi phạm, và người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm.

Tuyên bố từ chối

Mặc dù “Cách Nấu Ngon” áp dụng các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ của mình, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web sẽ hoàn toàn không bao giờ bị tác động xấu từ các hành động phá hoại hoặc virus từ Internet.

“Cách Nấu Ngon” không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web này. Chúng tôi có thể thường xuyên thực hiện cập nhật, thay đổi, hoặc cải tiến các tính năng và thông tin mà không cần thông báo trước. Trong mọi tình huống, “Cách Nấu Ngon” không chịu trách nhiệm đối với mất mát, thiệt hại, hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ trang web, cũng như các lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong thông tin.

Quyết định sử dụng thông tin trên trang web là hoàn toàn nằm trong trách nhiệm và rủi ro của người sử dụng. “Cách Nấu Ngon” và đại diện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Trang web “Cách Nấu Ngon” có thể chứa liên kết đến các trang web không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của “Cách Nấu Ngon”, cũng như thông tin do bên thứ ba cung cấp. Do đó, “Cách Nấu Ngon” không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin và nội dung, quyền riêng tư, và tính bảo mật của các trang web liên kết, cũng như thiệt hại có thể xảy ra khi truy cập hoặc sử dụng các trang web đó.

Thay đổi quy định

Chúng tôi giữ quyền thay đổi quy định mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng “Cách Nấu Ngon” sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo những sửa đổi trong quy định.

Quy định về các hành động không được phép

  • Bạn không được phép xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hoặc cố gắng xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận máy chủ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào mà không có sự cho phép của chúng tôi.
  • Bạn không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tính năng trên trang “Cách Nấu Ngon”.
  • Bạn không được gửi thông tin không hợp pháp, lừa dối, bôi nhọ, sỉ nhục, khiêu dâm, đe dọa, hay bất kỳ hành vi nào xâm phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, bao gồm việc khuyến khích hành vi có thể vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế. Chúng tôi bảo lưu quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ nội dung vi phạm, rõ ràng hay hàm ý.
  • Bạn không được gửi thông điệp quảng cáo, thư rác, hay liên lạc thương mại không mong muốn đến người dùng khác.
  • Bạn không được gửi thông tin không thuộc sở hữu của bạn, không truyền bất kỳ virus, Trojan, hay thành phần nguy hại nào.
  • Bạn không được sử dụng thông tin từ trang web cho bất kỳ mục đích nào không được quy định trong bản quy định này.

Hạn chế Truy cập

Chúng tôi giữ quyền tuyệt đối để ngăn chặn hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào “Cách Nấu Ngon” hoặc bất kỳ phần nào của trang web ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu chúng tôi đánh giá rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Quy định này. Quyết định cấm truy cập có thể dựa trên đánh giá của chúng tôi về việc từ chối đó là phù hợp và cần thiết theo quyền lực của chúng tôi.

Thông tin từ Bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên “Cách Nấu Ngon” có thể bao gồm dữ liệu từ bên thứ ba hoặc được lựa chọn từ nguồn thông tin khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung mà chúng tôi đăng tải và bạn cần sử dụng thông tin đó với trách nhiệm và hiểu biết của riêng bạn.

Bồi thường

Bằng cách sử dụng “Cách Nấu Ngon”, bạn đồng ý chi trả mọi nghĩa vụ pháp lý, chi phí tư pháp, tổn thất, và các chi phí khác (bao gồm cả chi phí luật phí không giới hạn) phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Quy định Sử dụng của “Cách Nấu Ngon”. Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật, tham gia vào quá trình tư pháp hoặc đàm phán để giải quyết các tranh chấp.

Quyền Sở hữu Trí tuệ và Quyền khác

Tất cả nội dung trên “Cách Nấu Ngon” đều thuộc quyền sở hữu của “Cách Nấu Ngon”, và tất cả các quyền hợp pháp đều được bảo vệ. Bạn không được phép tải lên, gửi đi, xuất bản, tái tạo, truyền tải, hoặc phân phối bất kỳ phần nào của nội dung trên “Cách Nấu Ngon” mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ “Cách Nấu Ngon”.

Tại các khu vực được phép đăng bài, bạn có thể chia sẻ thông tin theo các định dạng mà chúng tôi cho phép và bạn phải chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung mà bạn chia sẻ với người sử dụng khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét và xử lý thông tin được đăng theo quy tắc, chuẩn mực đạo đức, và các quy định an ninh quốc gia.

Chúng tôi giữ quyền sở hữu, bao gồm cả quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, và các quyền khác đối với nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên “Cách Nấu Ngon”. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của “Cách Nấu Ngon” vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ “Cách Nấu Ngon”.

Bằng cách sử dụng “Cách Nấu Ngon”, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và chỉnh sửa mọi ý tưởng, khái niệm, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp về “Cách Nấu Ngon” một cách hoàn toàn miễn phí.

Cung cấp nội dung trên trang web “Cách Nấu Ngon”

Bằng cách sử dụng trang web “Cách Nấu Ngon”, bạn đồng ý chuyển giao toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền tinh thần và các quyền khác cần thiết) để chúng tôi có thể sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, quảng bá, dịch và tạo ra các phiên bản kết hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi bất kỳ khoản thù lao nào. Sự cấp phép này áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện, và công nghệ có sẵn hoặc phát triển trong tương lai. Lưu ý rằng các bài viết trên diễn đàn hoặc trong các khu vực được phép có thể vẫn xuất hiện trên trang web của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do nào.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo chung và “Cách Nấu Ngon” không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào đó.

Quyết định truy cập và sử dụng trang web “Cách Nấu Ngon” là trách nhiệm của bạn và được cung cấp “as is” (như hiện tại). “Cách Nấu Ngon” chỉ dành cho mục đích cá nhân và không đại diện hoặc bảo đảm về bất kỳ điều gì, được phát ngôn cụ thể hoặc ngụ ý cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm và tin tưởng vào khả năng và đánh giá cá nhân của mình khi sử dụng và hiểu thông tin từ “Cách Nấu Ngon”. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ tuân theo quy mô đầy đủ nhất cho phép theo pháp luật hiện hành.

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu của bạn đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với nhân viên chịu trách nhiệm về bản quyền của chúng tôi qua địa chỉ: [email protected].

Luật áp dụng

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng này sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn tự nguyện chấp nhận và tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp Việt Nam.